Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM VŨ BÃO

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0309980016 do sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp ngày 02/03/2017

Địa chỉ: 23A Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Số điện thoại: (+84) 28 39 305 298

Email: info@rainstormfilm.com

Cam kết bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin (Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại “Thông tin cá nhân” mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế, Họ Tên, địa chỉ liên lạc, Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn… Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web: www.rainstormfilm.com và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

“Thông tin cá nhân” thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Công ty có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như: các bên thứ ba có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, các dịch vụ tiếp nhận và giao thông tin / sản phẩm, nhằm gửi thông tin / sản phẩm đến cho khách hàng trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của khách hàng.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận thông tin đơn hàng, xác chuyển thông tin / sản phẩm cho khách hàng, xác nhận thời gian giao nhận sản phẩm theo thông tin khách hàng, xác nhận địa điểm giao nhận sản phẩm…

3- Thời gian lưu trữ thông tin 

Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng tạo đơn hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình tạo đơn hàng.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM VŨ BÃO

Địa Chỉ: 23A Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Hotline: (+84) 28 39 305 298

Email: info@rainstormfilm.com

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty theo số hotline: (+84) 28 39 305 298

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các bên thứ ba có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, các bộ phận tiếp nhận đơn hàng và chuyển đơn hàng đến khách hàng theo thông tin đơn hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Công Ty có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Công ty cam kết tuân thủ cá quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.