The Blog

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình Tuyển Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ (2D compositor)- Biên Tập (video editor)

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ - Biên Tập

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ – Biên Tập

Rainstorm Film là công ty làm phim quảng cáo 3D và hoạt hình tại thành phố Hồ Chí Minh, với quá trình trãi nghiệm vững bền trong phát triển tư vấn phim quảng cáo giới thiệu dự án bất động sản, thiết kế diễn họa hình ảnh 3D kiến trúc và sản xuất làm phim quảng cáo hoạt hình 3D.

Các dự án tham khảo công ty đã tư vấn hiện thực:

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình tuyển dụng nhân viên giàn dựng hậu kỳ (2D compositor) và biên tập (video editor)

Yêu Cầu Chung Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ – Biên Tập:

  • Có khả năng thiết kế- mỹ thuật, có kiến thức và hiểu về videography
  • Sử dụng các phần mềm phổ biến hỗ trợ giàn dựng hậu kỳ và biên tập Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere
  • Biết sử dụng các công cụ 2D tracking như Mocha hoặc 3D tracking như PFTrack, Equalizer hoặc được hướng dẫn thêm trong quá trình làm việc
  • Ghi nhận và hàm thụ thêm kiến thức qui trình làm phim quảng cáo từ offline tới online trong quá trình làm việc, bao gồm có tham gia các lần ghi hình khi được yêu cầu nhằm nắm bắt đường dây và kịch bản phục vụ việc dựng video tốt hơn
  • Hiểu biết cơ bản về cân bằng sáng chỉnh màu video và các thao tác chỉnh màu cùng công cụ chỉnh màu tương ứng
  • Có kinh nghiệm thao tác Roto và tách đối tượng khỏi phông nền xanh

Làm việc toàn thời gian

Lương – ngoài lương cứng có Cộng Thêm thưởng theo dự án và chi phí “lăn xã” phim trường

  • Thương Lượng hoặc Khởi điểm 7tr++ tùy theo kỹ năng tại thời điểm phỏng vấn

Các chính sách lợi ích làm việc ở doanh nghiêp và nghĩ phép hoặc ăn chơi đều có dư dã, tìm hiểu thêm khi phỏng vấn.

[box]Ứng cử viên gửi email có portfolio về info@vubao.com.vn [/box]

Tìm hiểu thêm về công ty Rainstorm Film: www.rainstormfilm.com