The Blog

Tuyển Nhân Viên Diễn Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty Làm Phim 3D Giới Thiệu Dự Án Bất Động Sản Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Nhân Viên Diễn Họa Kiến Trúc 3D

công ty làm phim quảng cáo 3D và hoạt hình tuyển diễn họa viên 3D kiến trúc

Công Ty Rainstorm Film làm phim quảng cáo và hoạt hình tại thành phố Hồ Chí Minh, Tuyển Họa Viên 3D Kiến Trúc

Rainstorm Film là công ty làm phim quảng cáo 3D giới thiệu dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh.

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D tuyển dụng 03 nhân viên diễn họa kiến trúc

Yêu Cầu Chung Nhân Viên Diễn Họa Kiến Trúc 3D:

  • Thành thạo kỹ năng thao tác kỹ thuật và khả năng thiết kế diễn họa 3D trên công cụ tương ứng trong lĩnh vực hoạt động thiết kế và diễn họa 3D kiến trúc
  • Có khiếu thẩm mỹ, đam mê nhiếp ảnh và mỹ học nói chung
  • Chăm chỉ, cần cù
  • Sử dụng và thiết kế tốt kỹ thuật với V-Ray
  • Có khả năng hiện thực miêu tả ánh sáng với nhiều góc nhìn mỹ thuật ứng dụng
  • Hiểu biết về cơ chế thành hình và cách thức của các loại mô hình 3D nhằm để tối ưu hóa qui trình làm việc
  • Có khả năng sử dụng các công cụ biên tập hình ảnh để tạo ra các mảng vật liệu tương xứng tối đa hóa chất lượng hình ảnh được thiết kế

Làm việc toàn thời gian

Lương 9tr + bonus theo dự án và chi phí “lăn xã”

Hoặc Thương Lượng

[box]Nhân viên ứng cử gửi email có portfolio về info@vubao.com.vn ghi rõ tiêu đề thư là “Ứng Cử Diễn Họa Viên Kiến Trúc”[/box]

Tìm hiểu thêm về công ty Rainstorm Film: www.rainstormfilm.com