The Blog

CÔNG VIỆC THIẾT KẾ HOẶC TẠO HÌNH

(Modeling)

Công việc tạo hình 3D là việc tạo nên 1 khối mô hình vật thể 3D dựa trên những thiết kế được cung cấp trước.Các mô hình này là một hệ thống các lưới điểm trong môi trường không gian 3D bao gồm các mặt phẳng, điểm, cạnh.Đây là một công việc rất quan trọng vì để tạo ra 1 sản phẩm 3D hoàn chỉnh dù là những vật thể đơn giản như ghế, bàn hay vật thểphức tạp như phi thuyền không gian, hoặc ngay cả các hành tinh trong 1 giải ngân hà đều cần có mô hình hoàn chỉnh được kết hợp từ nhiều thành phần khối khác nhau làm nền tảng cho việc hiện thực hóa ý tưởng đó.