The Blog

clear-control-curve

bộ điều khiển các điều khiển rõ ràng trong rigging, làm phim hoạt hình