The Pegasuite – TVC 3D


The Pegasuite – TVC 3D
Hình ảnh chú ngựa có cánh PV Investment trong quá trình làm phim quảng cáo tại phim trường ngoại cảnh

The Pegasuite – TVC 3D
Thể hiện quay cảnh người thật của TVC quảng cáo và 3D The Pegasuite Quận 8

The Pegasuite – TVC 3D
Rainstorm Film chủ nhiệm và thiết kế sản xuất TVC quảng cáo, triển khai ngựa trên phim trường ngoại cảnh phục vụ thông điệp sản xuất video

The Pegasuite – TVC 3D
đôi diễn viên trên phim trường phông xanh chuẩn bị cho phần hậu kỳ kết hợp kỹ xão điện ảnh

The Pegasuite – TVC 3D
hình ảnh thiết kế phối cảnh 3D phục vụ marketing của dự án The Pegasuite tại quận 8
Công Ty Sản Xuất Phim Giới Thiệu Bất Động Sản Novahill #TVC

Công Ty Sản Xuất Phim Giới Thiệu Bất Động Sản Novahill #TVC

Công ty sản xuất phim giới thiệu bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh là Rainstorm Film kết hợp cùng các cộng sự thực hiện sản xuất TVC […]

Sản Xuất Video Clip Giới Thiệu Sản Phẩm Headset Patreon

Sản Xuất Video Clip Giới Thiệu Sản Phẩm Headset Patreon

Công ty làm phim quảng cáo & Animation Rainstorm Film sản xuất video clip giới thiệu sản phẩm là bộ headset Patreon do Hàn Quốc thiết kế và sản xuất […]

Sản Xuất TVC Quảng Cáo Cafe Trung Nguyên – Hạt Cafe Năng Lượng

Sản Xuất TVC Quảng Cáo Cafe Trung Nguyên – Hạt Cafe Năng Lượng

Kết hợp cùng các cộng sự, Rainstorm Film Sản Xuất TVC Quảng Cáo 30s cho chiến dịch ra mắt sản phẩm mới của Trung Nguyên – Hạt Cafe Năng Lượng. […]