The Blog

Quảng Cáo

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012 “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.”

hình ảnh minh hoạ quảng cáo bil board tại Anh năm 1835

Hình vẽ minh hoạ về các quảng cáo thông qua giấy dán tường hay còn gọi là bill board tại nước Anh năm 1835. Hình ảnh từ Wikipedia

Quảng cáo là hình thức tuyên truyền thông qua tài chính để thể hiện giới thiệu thông tin về doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm hay ý tưởng. Mục tiêu của quảng cáo là tiếp cận một đại bộ phận nhóm mua tiềm năng, sử dụng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau để tạo ảnh hưởng hoặc thuyết phục nhóm đối tượng có chọn lọc bởi một tác nhân xác định và dùng tài chính để chi phối có kiểm soát mang tính dữ liệu nhằm đạt được hoặc tối ưu kết quả của chương trình chiến dịch. Quảng cáo là một hoạt động phi cá thể.

Các loại hình quảng cáo phổ biến thường được nhắc đến như quảng cáo thương hiệu, quảng cáo địa phương, quảng cáo chính trị, quảng cáo trực tiếp, quảng cáo dịch vụ công ích, quảng cáo doanh nghiệp theo thị trường B2B, quảng cáo theo niên giám.

Sử dụng phong phú các hình thức phương tiện để truyền thông rộng rãi mà thông thường các đơn vị quảng cáo (ad agency) sẽ chia làm 2 loại là Above The Line và Below The Line, có thể điểm qua:

  • Sử dụng truyền hình – TV ad
  • Quảng cáo video thông qua việc làm video quảng cáo
  • Phát hành thông điệp qua báo chí
  • Sử dụng internet, mạng xã hội
  • Vô tuyến như các đài truyền thanh
  • Quảng cáo in ấn
  • Quảng cáo đèn hiệu LED, Neon
  • Quảng cáo email
  • Quảng cáo truyền miệng
  • Ứng dụng từ máy tính giúp việc quảng cáo tương tác

Quảng cáo video – giới thiệu các video của công ty làm video quảng cáo (bạn có thể xem 6 nguyên tắc làm clip quảng cáo hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu tốt hơn cho việc sale & marketing của mình)

[box bg_color=”gold”]Liên hệ Rainstorm Film để sản xuất video quảng cáo giúp sản phẩm của bạn mua may bán đắt. info@vubao.com.vn hay 0908.505.505[/box]