All posts tagged animatronic

Kỹ Xảo Cơ Khí Audio-Animatronic Thế Hệ Kế Tiếp Của Walt Disney

animatronic thiết kế 3D animatronic thiết kế 3D animatronic thiết kế 3D

Tạm hiểu Animatronic là kỹ xảo cơ khí, dùng trong công nghiệp điện ảnh ở các bộ phim bom tấn khá nhiều, sự giới hạn của kỹ xão cơ khí đó chính là khả năng của mỗi hiệu ứng kỹ xão sẽ đòi hỏi sự phát triển thành nhiều phiên bản, vì nó không chỉ phải robot để có thể – thể hiện được nhiều hành vi. Ở cuối bài có đoạn video thể hiện các animatronic của các bom tấn Hollywood để bạn hiểu thêm về kỹ xão này, giới hạn của công cụ 3D là nó không thể tả thực được các vật thể cần làm như thật khi ở quá gần camera, để thuyết phục người xem, các nhà sản xuất đã nghĩ ra Animatronic – kỹ xão cơ khí.

Đơn vị Walt Disney Imagineers với sự hậu thuẫn của Walt Disney, kết hợp với xưởng thiết kế hoạt hình điện…