All posts tagged cong ty lam phim quang cao

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình Tuyển Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ (2D compositor)- Biên Tập (video editor)

Rainstorm Film là công ty làm phim quảng cáo 3D và hoạt hình tại thành phố Hồ Chí Minh, với quá trình trãi nghiệm vững bền trong phát triển tư vấn phim quảng cáo giới thiệu dự án bất động sản, thiết kế diễn họa hình ảnh 3D kiến trúc và sản xuất làm phim quảng cáo hoạt hình 3D.

Các dự án tham khảo công ty đã tư vấn hiện thực:

Show Reel trên các dự án làm…

Tuyển Nhân Viên Diễn Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty Làm Phim 3D Giới Thiệu Dự Án Bất Động Sản Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Nhân Viên Diễn Họa Kiến Trúc 3D

Rainstorm Film là công ty làm phim quảng cáo 3D giới thiệu dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh.

Show Reel năm 2015 trên các dự án làm phim 3D giới thiệu dự án bất động sản Hình ảnh hậu kỳ và sản xuất phim 3D giới thiệu dự án bất động sản The Gold ViewCông Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D tuyển dụng 03 nhân viên diễn họa kiến trúc

Yêu Cầu Chung Nhân Viên Diễn Họa Kiến Trúc 3D:

Thành thạo kỹ năng thao tác…