All posts tagged Perspective Rendering

3D Trong Công Nghệ Giải Trí Và Nhiều Hơn Thế

Hiệu ứng 3D Typography

CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ 3D – ĐỒ HỌA MÁY TÍNH CHỈ ỨNG DỤNG TRONG PHIM ẢNH VÀ GAMES?!

Hầu hết những người bước vào ngành đồ họa máy tính chỉ vì họ muốn làm việc với hiệu ứng hình ảnh (visual effects), hoạt hình (animation), hoặc trò chơi. Tuy nhiên, ngành công nghiệp giải trí không phải là đầu ra và lối thoát duy nhất cho các nghệ sỹ tạo hình 3D (3D modeler), các nghệ sỹ kỹ thuật (technical artist), và các nghệ sỹ diễn xuất (animator)… có thể đưa kỹ năng của họ vào công việc. Cùng với sự khủng hoảng nhẹ trong ngành công nghiệp game và kĩ xảo phim, đây chính là thời điểm tuyệt vời để tiếp xúc với các ứng dụng khác vượt ra ngoài lĩnh vực giải trí.

1. 3D kiến trúc – diễn họa kiến trúc (architectural visualization)

3D kiến trúc trong thể hiện không gian thiết kế kiến trúc. Rainstorm Film Thể hiện 3D kiến trúc villa cho công ty Fine tại Osaka, dự án của công ty Toyota Housing

Thực hiện một phim 3D kiến trúc thực sự khá giống với những gì nghệ sĩ thiết kế dựng cảnh làm trong các bộ phim hoặc trò chơi. Vì vậy, phim 3D kiến trúc được các marketer rất thích sử dụng vào các bộ media kit, tăng viral và khả năng engage tiếp cận khách hàng, tăng cao tính quyết định của khách hàng trong từng dự…

Contact Us wakemeup@rainstormfilm.com

[contact-form-7 id="660" title="Absolute contact"]