All posts tagged quảng cáo 3D kiến trúc

Quy Trình Sản Xuất Phim Quảng Cáo Giới Thiệu Dự Án Của Rainstorm Film.

Bằng việc xây dựng và phát triển những kinh nghiệm thực tiễn quý giá trong việc sử dụng công cụ 3D, Rainstorm Film đã chuẩn hóa được qui trình thực hiện phim quảng cáo giới thiệu dự án tối ưu hiệu quả cho các sản phẩm. Và trong bài viết này, chúng Tôi sẽ giới thiệu đến các bạn qui trình sản xuất phim quảng cáo giới thiệu dự án của Rainstorm Film.

phim quảng cáo giới thiệu dự ánphim quảng cáo giới thiệu dự ánphim quảng cáo giới thiệu dự án

( Phối cảnh quy hoạch tổng thể dự án Gold Hill Đồng Nai – Cổ Ty Cổ Phần Đất Xanh Đầu Tư)

1.   Làm việc với khách hàng:

Sau khi tư vấn và đi đến thống nhất hợp tác, Rainstorm Film sẽ nhận yêu cầu và trao đổi với khách hàng về dự án bằng việc cung cấp các ý tưởng sơ bộ để thể hiện dự án. Và khách hàng…