All posts tagged quang cao

Quảng Cáo

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012 “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.”

Quảng cáo là hình thức tuyên truyền thông qua tài chính để thể hiện giới thiệu thông tin về doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm hay ý tưởng. Mục tiêu của quảng cáo là tiếp cận một đại bộ phận nhóm mua tiềm năng, sử dụng nhiều phương tiện…