All posts tagged render Farm

Sức Mạnh Render Farm Trong Sản Xuất Phim Quảng Cáo 3D Kiến Trúc Của Rainstorm Film.

Sản xuất phim quảng cáo 3D kiến trúc hay các video, phim giới thiệu dự án bất động sản luôn đòi hỏi cơ sở hạ tầng được đầu tư tối ưu và hệ thống luôn trong tình trạng sẵn sàng nhằm đáp ứng nhu cầu Khách Hàng nhanh và hiệu quả chất lượng nhất. Rainstorm Film đã sản xuất phim quảng cáo 3D kiến trúc The GOld View kết hợp giàn dựng quay phim với đạo diễn Mỹ, DOP Thái Lan. Phản ứng của KH TNR-Holdings rất tích cực dành cho kết quả của Rainstorm trong suốt quá trình thực hiện sản xuất phim TVC 3D Kiến trúc The Gold View. Tìm hiểu thêm chia sẻ góp ý của Khách Hàng TNR Holdings tới Rainstorm Film.

Render Farm là gì? Render Farm đóng vai trò như thế nào trong quá trình sản xuất phim quảng cáo 3D kiến trúc? Chắc hẳn những ai…