All posts tagged Thiết Kế và Phát Triển Website

10 MẸO TỐI ƯU VIDEO GIẢI THÍCH (EXPLAINER VIDEO) CHO CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Tối ưu video giải thích cho webTối ưu video giải thích cho webTối ưu video giải thích cho web

Video Giải Thích là công cụ viral mạnh mẽ thông qua môi trường mạng xã hội, trực tuyến. Rainstorm Film chia sẽ cụ thể 10 mẹo giúp tối ưu hóa việc dùng video giải thích trong kỹ thuật SEO

Chúng ta đang sống trong một môi trường đầy hình ảnh trực quan và hầu hết mọi người thích xem video hơn đọc sách. Video khuyến khích thời gian xem lâu hơn và kết nối với nhiều lượt truy cập hơn. Thống kê cho thấy 17% người dân dành ít hơn bốn giây trên một trang web, nhưng họ sẵn sàng sử dụng 2,7 phút để xem video trực tuyến. Nếu bạn đang nghĩ đến việc làm thế nào để tạo ra một sự chú ý cho video giải thích của bạn, những lời khuyên sau đây sẽ tối ưu video giải thích cho công cụ tìm kiếm.

Một tiêu đề ấn tượng (Title):

Tạo ra các tiêu đề cho video…

Understanding Quality

Rainstorm Film QualityRainstorm Film QualityRainstorm Film Quality

Understanding Quality

Quality can be a tough concept to get a handle on, especially when you are dealing with a web site. Many different roles and positions take part In running a typical large commerce web site, and they all have different agendas, so what they mean by “quality” is likely to differ.

Working from a quality assurance outlook, you must be clear on what you understand quality to mean. You may need to declare or defend your views on the quality of your site to people who see quality differently.

The following definitions reflect different ways of looking at what quality might mean. I find the last definition – that quality is meeting requirements – the most useful approach here.

You Know Quality When You See It

You probably know of some things – products, services, etc. – that you feel are excellent, because they meet your needs, do what they are supposed to do, make your life easier, taste great, whatever….