All posts tagged thiết kế mô hình 3d

Tạo Mô Hình Nhanh Chóng Trong Thiết Kế Diễn Họa 3D Kiến Trúc.

Bạn là một nghệ sĩ 3D? Bạn đam mê với những mô hình vĩ đại trong các dự án diễn họa 3D kiến trúc tầm cỡ. Hãy đọc giải pháp mà Rainstorm Film chia sẻ sau đây để có thêm những kiến thức mới trong thế giới 3D huyền diệu nhé.

cao-oc-vray-1cao-oc-vray-1cao-oc-vray-1

Hiện nay, các nhà thiết kế 3D trên thế giới tìm ra giải pháp tạo dựng mô hình tòa cao ốc trong thời gian ngắn một cách chính xác bằng công cụ 3ds Max: VrayPattern. Với sự giúp đỡ vô giá của một nghệ sĩ cấp cao nổi bật bởi tên của Vempalle Sudhakar, chúng tôi có thể tạo ra và hình dung xây dựng chính xác, và theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Các mô hình xây dựng phức tạp được tạo ra một cách chính xác, bằng cách sử dụng một plug-in xuất sắc gọi là VRayPattern. Hãy cùng xem quá trình…