All posts tagged thucteao

Thực Tế Ảo 360 – Cùng Trãi Nghiệm Chung

Thực Tế Ảo 360

Không ngừng sáng tạo khám phá, Rainstorm Film đang tiếp tục nghiên cứu đưa ra khả năng điều hướng, định hướng sản phẩm tới khách hàng thông qua công cụ thực tế ảo 360

Với thế mạnh phát triển nội dung 3D, làm video thực tế ảo 360 truyền thông trên Facebook, Youtube, Rainstorm Film đang cùng cộng sự tiếp tục phát triển các phương tiện với trãi nghiệm sử dụng dễ dàng nhất, giúp các nhà phát triển dự án bất động sản dễ dàng làm mới sản phẩm, truyền thông thông tin sản phẩm đầy hiệu quả hơn.

Với Thực Tế Ảo 360, các dự án bất động sản luôn là những không gian to lớn, vô cùng phù hợp cho công cụ truyền thông vô cùng đặc biệt này

Trãi Nghiệm Hứng Thú Khám Phá Cho Người Xem Thực Tế Ảo 360

Những không gian rộng lớn,…