All posts tagged truyền hình

BẬC THẦY PHIM HOẠT HÌNH – NGƯỜI VẼ TOM VÀ JERRY CUỐI CÙNG

Joseph Barbera (24/03/1911 – 18/12/2006) và Bill Hana (14/07/1910 – 22/03/2001) gặp nhau tại Hollywood năm 1937Joseph Barbera (24/03/1911 – 18/12/2006) và Bill Hana (14/07/1910 – 22/03/2001) gặp nhau tại Hollywood năm 1937Joseph Barbera (24/03/1911 – 18/12/2006) và Bill Hana (14/07/1910 – 22/03/2001) gặp nhau tại Hollywood năm 1937 Joseph Barbera (24/03/1911 – 18/12/2006) và Bill Hana (14/07/1910 – 22/03/2001) gặp nhau tại Hollywood năm 1937

Hai cố họa sỹ, Joseph Barbera và đối tác của mình là William Hanna những thành lập được một nhóm làm phim hoạt hình được tôn kính tại Hollywood mà còn tạo ra Huckleberry Hound and Friends, Top Cat, Scooby Doo, Johnny Quest, và The Jetsons. Trong đó, “yabba dabba doo” của Fred Flintstone và “sự thông minh lém lỉnh” của Yogi trở thành một phần của ngôn ngữ cuộc sống.

Barbera có lần nói về phim hoạt hình Tom và Jerry: “Khi chúng tôi bắt đầu, mọi người đều nói, ” Mèo và chuột ư? Đó là những thứ cũ rích”, Họ nói rằng nó đã được thực hiện bởi nhiều người – Felix the Cat, Ignatz Cat, chưa kể đến chuột Mickey. Nhưng tôi nhận ra rằng ở bất cứ đất nước…