All posts tagged Web Development 3D Visualization

3D Trong Công Nghệ Giải Trí Và Nhiều Hơn Thế

Hiệu ứng 3D Typography

CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ 3D – ĐỒ HỌA MÁY TÍNH CHỈ ỨNG DỤNG TRONG PHIM ẢNH VÀ GAMES?!

Hầu hết những người bước vào ngành đồ họa máy tính chỉ vì họ muốn làm việc với hiệu ứng hình ảnh (visual effects), hoạt hình (animation), hoặc trò chơi. Tuy nhiên, ngành công nghiệp giải trí không phải là đầu ra và lối thoát duy nhất cho các nghệ sỹ tạo hình 3D (3D modeler), các nghệ sỹ kỹ thuật (technical artist), và các nghệ sỹ diễn xuất (animator)… có thể đưa kỹ năng của họ vào công việc. Cùng với sự khủng hoảng nhẹ trong ngành công nghiệp game và kĩ xảo phim, đây chính là thời điểm tuyệt vời để tiếp xúc với các ứng dụng khác vượt ra ngoài lĩnh vực giải trí.

1. 3D kiến trúc – diễn họa kiến trúc (architectural visualization)

3D kiến trúc trong thể hiện không gian thiết kế kiến trúc. Rainstorm Film Thể hiện 3D kiến trúc villa cho công ty Fine tại Osaka, dự án của công ty Toyota Housing

Thực hiện một phim 3D kiến trúc thực sự khá giống với những gì nghệ sĩ thiết kế dựng cảnh làm trong các bộ phim hoặc trò chơi. Vì vậy, phim 3D kiến trúc được các marketer rất thích sử dụng vào các bộ media kit, tăng viral và khả năng engage tiếp cận khách hàng, tăng cao tính quyết định của khách hàng trong từng dự…

Chủ đề Ánh Sáng: 3D Video Mapping, Tạo Màn Chiếu Bằng Công Trình Kiến Trúc Cho Những Câu Chuyện Thành Thị

Rainstorm gioi thieu 3D video mapping

Lược dịch từ Arch Daily, Rainstorm Giới thiệu bài viết đầy thu hút và đầy thông tin từ tác giả cuốn sách “Light Perspective”. Khi nghệ thuật và kiến trúc cùng hoà quyện để lồng ghép nội dung video vào lẫn giới quảng cáo tiếp thị lẫn nghệ thuật kiến trúc

Các máy chiếu công suất mạnh nhưng giá thấp hiện đã mở lối đi cho một dạng nghệ thuật non trẻ ấn tượng mới : 3D Video Mapping, ý nghĩa của việc này là dùng các công trình kiến trúc để làm nền như một màn chiếu. Các nghệ sỹ và nhà nghiên cứu đã bắt đầu phong trào, phát triển một ngôn ngữ hiển thị hình ảnh mới nhằm thể hiện diễn hoạ kiến trúc. Tuy nhiên sau đó, nghành marketing đã làm theo và sử dụng kỹ thuật này nhằm trên các chiến dịch thương hiệu, họ đã dùng những máy chiếu khổ cực lớn phủ toàn bộ hình ảnh lên những toà nhà cao tầng; các nhà hoạt động chính trị cũng bắt đầu tham gia vào câu truyện, chuyển những phát minh ánh sáng chóng tàn thành những cách bắt mắt gây chú ý để chỉ ra những vấn đề của thiết kế đô thị.

Và càng hơn thế nữa các nghệ sỹ đơn lẽ, nhóm, đang phát triển ngôn ngữ hiển thị hình ảnh này cho những buổi/show diễn loại hình…

Website design Vietnam

In today’s technical world, a website of a business organization is considered to be its face in the market. A website is an important tool for any business to increase its profit by helping the business owners to expand their business to reach wider market at a comparatively lower cost. A website is also considered as one of the more effective way of approaching new customers and retain the existing ones.

Sample EBay store design & development

Rainstorm Film website design & development Vietnam

To develop an attractive, exclusive and highly professional website is the latest trend of advertising the products and services offered by a business organization. And, the two most crucial activities in preparing an eye-catchy website are web design and web development.

The Vietnam website design service promise to provide you extremely professional web designing services. The process of web designing and development requires very high degree of expertise and website design Vietnam has the potential of making a website attractive, colorful, exclusive and catchy.

Gold Hill website one of some design proposal

Website design proposal | protoype & UX design

Design and development are most important processes of developing an appealing and useful website. The importance of website design and development can never be understated and it is of extreme importance for online marketing campaigns….

Contact Us wakemeup@rainstormfilm.com

[contact-form-7 id="660" title="Absolute contact"]