The Blog

Tại Sao Rainstorm Film Tuyển Họa Sỹ 3D

Giải Thích Lý Do Vì Sao Tuyển Họa Sỹ 3D

Mời anh chị em họa sỹ tham gia tuyển dụng họa sỹ 3D sau khi Rainstorm Film có bi kịch xảy ra với đồng đội

Rainstorm Film Đang Tuyển Dụng:

  • Tuyển 04 họa sỹ diễn xuất, 3D Animator: http://bit.ly/1FuHU1a
  • Tuyển 03 họa sỹ dựng hình 3D modeller, ai biết làm kiến trúc thì nộp kiến trúc, anh thích làm hoạt hình thì nộp hoạt hình: http://bit.ly/1FuHs39

Portfolio về info@vubao.com.vn