The Blog

Thiết Kế In 3D : Những Chú Gấu

bearwalking

Dự án thiết kế in 3D kết hợp hiệu ứng 3D hoạt hình nhân vật

Dự án thiết kế xinh đẹp này kết hợp những mẫu in 3D và các hiệu ứng hoạt hình 3D mô tả kiểu hoạt hình Stop Motion

Có rất nhiều những mẫu ví dụ về thiết kế in 3D phải nói là tuyệt vời (http://www.creativebloq.com/3d-tips/print-in-3d-1234034), kể từ khi kỷ nguyên mới của công nghệ in 3D ra đời và ngày càng trở nên thông dụng. Bản thân để tạo ra mẫu thiết kế in 3D là đã kỳ công, kết hợp nó với hiệu ứng hoạt hình 3D stop motion càng làm nên điều vô thường.

gifbear2

in 3d gau

Tạo ra bởi những nhà thiết kế đồ họa ở London, nhóm DBLG, dự án mới nhất này của họ quả thật là ấn tượng. Những dự án nội bộ của DBLG là một nền tảng thực nghiệm đầy thu hút nhằm giúp sáng tạo ra rất nhiều những ý tưởng, và trên cả là để hân hoan. Trong dự án này họ đã giải thích rằng họ muốn tìm sự giao thoa của hiệu ứng hoạt hình 3D và thiết kế in 3D.

in 3d gau

BlueZoo (http://blue-zoo.co.uk/) một công ty thiết kế hoạt hình ở London đã có rất nhiều giải thưởng BAFTA chịu trách nhiệm sản xuất phần hiệu ứng hoạt hình 3D nhân vật, kết quả sản phẩm của họ đã hoàn toàn thể hiện được cái nhìn ấn tượng của dự án. Bản thân chú gấu là một sản phẩm từ in 3D nhưng với hiệu ứng hoạt hình nhân vật 3D đã hoàn toàn là một bước nhảy xa, dự án đã trở nên lung linh hơn.

Bạn có thể truy cập http://dblg.co.uk/work/stairs để tìm hiểu thêm về dự án này.

Sammy Maine \ Creative Blog \ Rainstorm Film lược dịch.