The Blog

Blender Vật Liệu Edge Shader Được Tác Giả Cung Cấp Miễn Phí Dành Cho EEVEE

Dành cho dân chúng của công cụ Blender thích render real-time EEVEE, đây là edge shader (hay curvature như trong các công cụ DCC khác thường gọi), sẽ giúp các Blender artist có thể mix với các shader khác tha hồ tạo ra chi tiết hoặc các thủ thuật giới hạn ảnh hưởng lên bề mặt cạnh của một object.

Link tải về miễn phí: https://gumroad.com/charlybarrera

Nếu không thích một shader miễn phí như thế, các bồ có thể dùng Edge Detection và làm theo tutorial sau đây với phiên bản 2 phút

Và phiên bản dài hơi hơn, 15 phút.

Hoặc các bồ có thể dùng phương án này thì không quan tâm là render nào, Cycles, EEVEE đều chơi tất: