The Blog

Chữa Bệnh Không Văng Cho Unreal Engine 4.26

Những thủ thuật và tư liệu này giúp các bồ cứu vãn quá trình làm việc hay trong thực tiễn sản xuất, tưởng như đang làm sản xuất sắp xếp xong cả một show quảng cáo, đến ngày để xuất ra cho hậu kỳ audio thì cứ thế mà Unreal Engine văng, crash, treo, lì lợm đứng hìn. Thật quá sức khó chịu và chắc hẳn gây ra không ít áp lực, đặc biệt là nếu đang treo lũng lẳng trên một cái deadline.

Đây là video thân thiện giúp giảm thiểu việc crash trên Unreal Engine 4.26, cũng là giúp giảm áp lực, vui vẻ hơn, yêu đời hơn, làm việc hiệu quả hơn

Ngoài ra thi trong phần tài liều của Unreal Engine cũng có nói rõ về việc sử dụng Ray Tracing trong khi chờ load có thể bị Windows cho crash, và đây là cách đối phó, liên kết tới tư liệu hướng dẫn sử dụng của Unreal Engine