The Blog

Dựng Mô Hình Kiến Trúc Chính Xác Kỹ Thuật Hơn Với Blender

Trong Blender 2.9, phần dựng hình đã có update giống như của Sketchup, tức một model 3D các bồ có thể tùy thích kéo thả vị trí và không cần phải lo lắng về topology của model, đặc biệt là cấu trúc cứng như nhà cửa. Tuy nhiên phần snap và slide của Blender hoạt động không hiệu quả, đặc biệt trên các bảng vẽ kỹ thuật. Tuy nhiên cũng phải thông cảm, điều này rất khó trong công việc phát triển phần mềm. Và Blender có vẻ phải tạm thời để qua một bên chức năng này: https://bit.ly/3rrnoae

Các công cụ snap & slide vertex là điều kiện rất quan trọng trong các bảng vẽ kỹ thuật – là đặc trựng của các phần mềm CAD CAM, đặc biệt là trong nghành thiết kế kiến trúc các yếu tố đo lường tỉ lệ là phải hoàn hảo, chính xác, Blender user thiếu chức năng này trầm trọng. Add-On này sẽ giúp các bồ có thể sử dụng Blender hiệu quả về mặt kỹ thuật khi dùng snap & slide cũng như các phép đo lường thường thấy trong các chương trình kỹ thuật CAD

Link tải về, tác giả cho miễn phí: https://gumroad.com/blender_archipack#nQVcS

Có một công cụ khác, Blender đã tích hợp vào phiên bản 2.9, đó là Snap Utilities: https://gumroad.com/l/IaqQf

Mặc dù có chế độ Extrude Manifold, tuy nhiên với một chức năng như vậy không giúp dựng hình chính xác được về mặt kỹ thuật, đó chỉ là vấn đề topology của mô hình geometry mesh 3D. Còn không các bạn cần bỏ ra 49 bảng Anh để có phiên bản ArchiPack đầy đủ cho Blender. Thượng sách là dùng hẳn Sketchup.

Hướng dẫn sử dụng chế độ snap mặc định trong Blender: