The Blog

Kỹ Thuật Xử Lý Animatronic Và Câu Chuyện Làm Phim Công Viên Khủng Long

Một video sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện các kết cấu máy móc, sau đó thực hiện điều khiển nó để chuyển động, phương pháp thể hiện quá trình này gọi là animatronic. Cần một sự tổ chức sản xuất làm phim rất kinh nghiệm với xử lý các con rối, các loại vật liệu từ silicon đến nhựa theo khuôn hay tấm foam, vật liệu mút xốp cùng chức năng nối liền với hệ thống điện điện tử nhằm tạo ra các chuyển động liền mạch theo mục đích của phim.

Đó là cách người ta đã làm các phim điện ảnh có các góc quay cỡ cảnh thật cận thật chặt, các vật liệu được sơn phết và hóa trang như thực sẽ luôn tạo ra sự kích thích và thật hơn so với sản xuất 3D kỹ xảo.