The Blog

Mức Lương Cho Các Nhà Phát Triển Game Ở London Ra Sao

Tại Anh, không riêng nghành nội dung số truyền hình phát triển, bùng nổ về phát triển game cũng không kém tại quốc gia này, sôi động nhất là ở thị trường London. Hiện tại đời sống của một cá nhân có mức chi tiêu dùng không bao gồm thuê chỗ ở thì tối thiểu mỗi tháng sẽ cần tiêu tầm 900 Bảng Anh là khoảng 27 triệu VNĐ. Đó là đang nói cụ thể về công việc trong nghành phát triển game.

Nếu đã có gia đình thì đời sống chắc chắn sẽ cần cân đo đong đếm hơn khi mức tiêu dùng cho 4 người sẽ gần ở mức 3000 Bảng là hơn 95 triệu VNĐ mỗi gia đình. Thông tin này cũng chưa bao gồm thuê, với mức thuê đắt đỏ ở London thì việc không phải người bản xứ chắc chắn là cần nhiều sự thông minh và tính toán để sống tại môi trường này cùng vị trí phát triển làm game. Nguồn mức tiêu: https://bit.ly/3cqprqY

Đây là liên kết tới bảng lương của các vị trì trong công việc làm game: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uZF-gfBDHNJE8ebDQUFy49pwrAnCMx8uf6VzNITaOKI/edit#gid=687690698

Nếu các bồ đang độc thân thì mức thu nhập trên 40 nghìn bảng sẽ là một mức đáng sống, thu về sau thuế sẽ khoảng hơn 2.5 nghìn bảng mỗi tháng, cuộc sống khá ổn.