The Blog

NanoVDB trong Blender

OpenVDB thể hiện dữ liệu volumetric với các dạng từ mesh solid, sdf data, kiểu sương khói, … nặng cỡ nào đi nữa thì nhờ có OpenVDB vẫn rất nhanh vì do kỹ thuật xử lý bộ nhớ cho đến nay vẫn còn hết sức hiện đại chưa thể thay thế. Đây là một trong những công nghệ đỉnh cao của công ty Dreamworks Animation nghiên cứu và phát triển, OpenVDB dùng CPU để xử lý.
Năm 2021, kết hợp với Nvidia, nhà phát triển tác giả của OpenVDB đã ra mắt NanoVDB sử dụng chuyên trị GPU để xử lý, tốc độ nhanh hơn CPU rất xa, có thể nói ngay tức thì, dữ liệu tối ưu thông qua khả năng xử lý đồng thời của GPU.
NanoVDB đang được ứng dụng trong nhiều công cụ 3D có thể tạo tác các hiệu ứng VFX sử dụng volumetric. Trong đó Blender cũng đã tích hợp vào phần lõi của công cụ và hiện tại đã có những khả năng hiển thị tương tác tức thời với volumetric thông qua GPU rất nhanh. Hiện tại, NanoVDB vẫn là công nghệ sử dụng sản phẩm Nvidia GPU. AMD thì tui không rành.