The Blog

Phần Mềm Để Review Và Ghi Chú Các Phản Hồi Trên Công Việc Sản Xuất Phim Và 3D Ra Mắt Open Source

Một phần mềm giúp hỗ trợ các thành viên trong một team làm phim, làm thiết kế 3D mà có khả năng review từng version, ghi chú vào từng shot, từng hình sẽ là việc hiệu quả cho một dự án có thời gian kéo dài hơn 2 3 tuần. Điều này giúp đồng nhất về mặt phát triển và đảm bảo toàn team cộng tác hợp lý, chặt chẽ.

Cũng vì lý do nay, sau một thời gian là tool hoạt động nội bộ của studio Super prod Studios, phần mềm được gọi là STAX. Nay hoàn toàn phát triển mã nguồn mở và công bố rộng rãi, Stax hoạt động bên trong Blender (mảng Video Editing > Sequence biên tập video của Blender), sử dụng Grease Pencil để làm công cụ ghi chú. Stax là một công cụ giúp cộng tác, review shot và ghi chú ngay lên trên công việc.

Stax hiện được hỗ trợ không chỉ bởi Super prod studios mà còn có Ubisoft, The Yard và Malil’Art tham gia vào quá trình đóng góp phát triển code nguồn.

Liên kết tới STAX và tìm hiểu thêm.

Có đoạn video bằng tiếng Pháp, phần tự dịch phụ đề tiếng Anh của Youtube hoạt động tương đối cũng 85% hiểu được đang nói gì.