The Blog

Phần Mềm Hậu Kỳ Nuke Ra Mắt Phiên Bản Mới 13

Một phiên bản mới của NUKE ra đời, NUKE 13, phần mềm chuyên dụng cho giàn dựng hậu kỳ từ phim điện ảnh, phim quảng cáo, sủ dụng nhiều tính năng giàn dựng từ file DEEP, file OpenEXR, dựng VR 360 cho màn ảnh rộng, đại đa số các phim bom tấn đều thực hiện với Nuke.

Với phiên bản mới, Nuke có thể xem được 2 monitor dễ dàng cho artist thêm môi trường làm việc.
Hỗ trợ Hydra viewport và pipeline USD ngay trong NUKE, đây là cốt lõi render engine của các file USD do Pixar phát triển (link USD là gì ?)

Phần viewport của NUKE hỗ trợ ánh sáng, bóng đổ đầy đủ hơn, ngay cả vật liệu