The Gold View Sử Dụng Kỹ Xão Điện Ảnh Trong Sản Xuất TVC


The Gold View Sử Dụng Kỹ Xão Điện Ảnh Trong Sản Xuất TVC
Xóa nếp nhăn, xóa vết không mong muốn trên gương mặt, hậu kỳ hiệu ứng trang điểm số

The Gold View Sử Dụng Kỹ Xão Điện Ảnh Trong Sản Xuất TVC
Tracking chuyển động, thay hậu cảnh bằng cảnh nền vi tính, trang điểm số, nối thành phần quay phim thật với hậu kỳ cảnh ảo
Công Ty Sản Xuất Phim Giới Thiệu Bất Động Sản Novahill #TVC

Công Ty Sản Xuất Phim Giới Thiệu Bất Động Sản Novahill #TVC

Công ty sản xuất phim giới thiệu bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh là Rainstorm Film kết hợp cùng các cộng sự thực hiện sản xuất TVC […]

Sản Xuất Video Clip Giới Thiệu Sản Phẩm Headset Patreon

Sản Xuất Video Clip Giới Thiệu Sản Phẩm Headset Patreon

Công ty làm phim quảng cáo & Animation Rainstorm Film sản xuất video clip giới thiệu sản phẩm là bộ headset Patreon do Hàn Quốc thiết kế và sản xuất […]

Sản Xuất TVC Quảng Cáo Cafe Trung Nguyên – Hạt Cafe Năng Lượng

Sản Xuất TVC Quảng Cáo Cafe Trung Nguyên – Hạt Cafe Năng Lượng

Kết hợp cùng các cộng sự, Rainstorm Film Sản Xuất TVC Quảng Cáo 30s cho chiến dịch ra mắt sản phẩm mới của Trung Nguyên – Hạt Cafe Năng Lượng. […]