The Blog

Cycles-CPU-Test-Strand-Rendering-673×747

so sánh các kiểu sợi như tóc, cỏ, hiệu ứng 3D tiên tiến