The Blog

Scene wParallax Miễn Phí – Tạo Chiều Sâu Cho Cửa Sổ Làm Phim Dự Án Bất Động Sản

Scene này tác giả cho miễn phí, anh chị em làm phim dự án bất động sản như Rainstorm Film có thể tải về miễn phí để bắt đầu ngay với công việc của mình.

https://gumroad.com/l/YyRmU/

Tác giả có chia sẻ cách làm chiều sâu cho các cửa sổ theo phong cách parralax mapping dành cho 3d kiến trúc, các bộ asset làm tài nguyên diễn họa kiến trúc cho cửa hàng, shop house ngay tại đây có sẵn, chi phí cũng phải chăng – có cả ngày và đêm: https://gumroad.com/wparallax