All posts tagged công ty làm phim 3d

Công ty thiết kế 3D – Những công việc chính trong sản xuất phim quảng cáo 3D kiến trúc tại Rainstorm Film.

Trong quá trình sản xuất phim quảng cáo 3D kiến trúc, nắm bắt và phân chia khoa học công việc sẽ tối ưu thời gian và hiệu quả thực hiện dự án. Vì vậy, tất cả công ty thiết kế 3D luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và kỉ luật. Hiện tại, ở Rainstorm Film, chúng Tôi triển khai công việc theo hệ thống sau:  Tạo mô hình ( Modeling); Xử lý vật liệu (Texturing); Sắp đặt ánh sáng ( Lighting); hoạt diễn ( Animation) và kỹ xảo ( Composition).

Thiết kế hay tạo mô hình – Modeling.

Tạo mô hình 3D tức là tạo ra các khối mô hình vật thể dựa trên những thiết kế đã được cung cấp. Và các mô hình này là một hệ thống lưới điểm đặt trong không gian 3D gồm: Mặt phẳng, điểm, cạnh.

cong-ty-thiet-ke-1cong-ty-thiet-ke-1

(Hình minh họa từ dự án Beacon Pass do Rainstorm thực…