All posts tagged tuyển 3D

Tuyển Diễn Xuất 3D Animator | Làm Phim Hoạt Hình

Rainstorm Film (www.rainstormfilm.com) là công ty chuyên về làm phim hoạt hình 3D và phim 3D giới thiệu dự án bất động sản. Các khách hàng của công ty là các công ty phát triển bất động sản, tài chính ngân hàng, các công ty quảng cáo, truyền thông. Rainstorm Film luôn có đầy nhiệt huyết sẵn sàng tạo ra những đoạn phim 3D hiệu quả trong quảng cáo, nhớ lâu và tinh xảo trong lĩnh vực mỹ thuật, kỹ thuật của thế giới thiết kế hiệu ứng 3D.

Các dự án Rainstorm Film đã thực hiện thành công trong thế giới quảng cáo và truyền thông:

Hiện Rainstorm Film đang cần tuyển các nhân sự để làm việc trên dự án phim hoạt hình 3D:

Vị trí: 3 x 3D Animator | Thiết Kế Diễn Xuất (Junior)

Công việc:

Thiết kế và diễn xuất các tư thế của nhân…

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế 3D Và Vật Liệu | 3D Modeling & Texturing

Rainstorm Film (www.rainstormfilm.com) là công ty chuyên về làm phim hoạt hình 3D và phim 3D giới thiệu dự án bất động sản. Các khách hàng của công ty là các công ty phát triển bất động sản, tài chính ngân hàng, các công ty quảng cáo, truyền thông. Rainstorm Film luôn có đầy nhiệt huyết sẵn sàng tạo ra những đoạn phim 3D hiệu quả trong quảng cáo, nhớ lâu và tinh xảo trong lĩnh vực mỹ thuật, kỹ thuật của thế giới thiết kế hiệu ứng 3D.

Các dự án Rainstorm Film đã thực hiện thành công trong thế giới quảng cáo và truyền thông trên các ngành nghề bất động sản, sản phẩm, kiến trúc, mô hình:

Hiện Rainstorm Film đang cần tuyển các nhân sự để làm việc trên dự án phim hoạt hình 3D và phim kiến trúc:

Vị trí:2 vị trí Thiết kế Dựng Hình 3D Nhân Vật (Senior hoặc Junior) 2…