The Blog

Thực Tế Ảo 360 – Cùng Trãi Nghiệm Chung

Thực Tế Ảo 360

Không ngừng sáng tạo khám phá, Rainstorm Film đang tiếp tục nghiên cứu đưa ra khả năng điều hướng, định hướng sản phẩm tới khách hàng thông qua công cụ thực tế ảo 360

Với thế mạnh phát triển nội dung 3D, làm video thực tế ảo 360 truyền thông trên Facebook, Youtube, Rainstorm Film đang cùng cộng sự tiếp tục phát triển các phương tiện với trãi nghiệm sử dụng dễ dàng nhất, giúp các nhà phát triển dự án bất động sản dễ dàng làm mới sản phẩm, truyền thông thông tin sản phẩm đầy hiệu quả hơn.

Với Thực Tế Ảo 360, các dự án bất động sản luôn là những không gian to lớn, vô cùng phù hợp cho công cụ truyền thông vô cùng đặc biệt này

Trãi Nghiệm Hứng Thú Khám Phá Cho Người Xem Thực Tế Ảo 360

Những không gian rộng lớn, đa dạng, bằng hình ảnh phối cảnh 3D kiến trúc, giờ đây các khách hàng là đối tượng người mua đầu tư bất động sản từ căn hộ đến đất nền qui hoạch, đều có thể cảm thấy vô cùng thích thú khi khám phá trãi nghiệm không gian trước khi đến nơi liên hệ chủ đầu tư – truyền thông hiệu quả và vượt trội nhiều, và mọi thắc mắc đến hình ảnh dự án đang phát triển thông qua thực tế ảo 360 sẽ hoàn toàn làm cho khách hàng phấn khích chủ động liên hệ nhà đầu tư hơn

Một công cụ hết sức đặc biệt dành cho việc khám phá dự án bất động sản

Hình ảnh thông qua thiết bị kính Samsung VR Gear giúp Khách hàng đạt trãi nghiệm vĩ đại khám phá không gian của chủ đầu tư dự án bất động sản