The Blog

Tuyển Dụng : 3D Animator

Rainstorm Film cần tuyển:

 

01 vị trí : 3D Animator artist (có kinh nghiệm)

Công việc :

 • Diễn xuất nhân vật, vật thể
 • Tự thiết kế diễn xuất theo concept nhân vật

Công cụ yêu cầu :

 • 3D Studio Max

Tiểu sử yêu cầu :

 • Portfolio về diễn xuất
 • Đọc hiểu tiếng Anh tốt

Mức lương : cạnh tranh

Làm việc : toàn thời gian

Chính sách :

 • + Lương tháng 13
 • + Bảo hiểm xã hội
 • + Bảo hiểm y tế
 • + Thưởng dự án

Vui lòng liên hệ :

info@vubao.com.vn

 

 

Rainstorm Film in hiring

01 : 3D animator artist  (good experience)

Work general information :

 • Animate characters, objects
 • Design and develop character’s pose or move included objects.

Candidate should be good as :

 • + 3D Studio Max

Background :

 • + Good animation portfolio

Salary : Competive

Work time : Full time

Company benefit :

 • + 13th month salary
 • + Social insurance
 • + Health insurance
 • + Project bonus

 

Kindly contact :

info@vubao.com.vn

 

Rainstorm Film Joint Stock Company

Creative & Architectural Visualization

Address: 11B Nguyen Binh Khiem Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Phone: (84-8) 39.105.235 | Fax: (84-8) 39.105.236

http://www.rainstormfilm.com