The Blog

Ứng Dụng Thử Nghiệm Interpolation Frame Bởi Trí Tuệ Nhân Tạo Làm Video Mượt Mà

Để cho các video có thể mượt mà, thông thường số frame sẽ cần nhiều hơn các mốc frame tiêu chuẩn là 25fps, 30fps, ở mức 60fps trở lên, nhìn các video luôn kịch tích, hấp dẫn và thu hút một cách mượt mà. Với AI sử dụng Neuron Network để đào tạo máy học, các bộ thư viện thuần code đã tạo ra (DAIN) Depth-Aware Video Frame Interpolation, một bộ source code giúp hiệu chỉnh số frame có thể render một video từ source gốc với số frame cực thấp, trở thành các video mượt mà, đây là điều mà chúng tôi luôn mong muốn ứng dụng vào các video của Rainstorm Film khi sản xuất làm phim quảng cáo giới thiệu bất động sản hay các phim hoạt hình kỹ xảo sử dụng trong các dịch vụ cung cấp.

Với những thành quả nhỏ, ứng dụng source code của DAIN chạy theo bộ biên dịch Python thông qua các máy ảo sử dụng GPU dành cho học tập của Google Collaboratory, Rainstorm đang có những kết quả nhất định cho các video luôn mượt mà. Cùng xem thành phẩm

Qua đó, không ngại ngần, Rainstorm Film ứng dụng thử nghiệm lên video đã từng hiện hiện hậu kỳ kỹ xảo cho dự án bất động sản The Gold View.  Video trở nên mượt mà dễ nhìn hơn hẳn

Các thử nghiệm này trực tiếp ứng dụng lên các mô hình tạo thiết kế kỹ xảo

Các công việc R&D vẫn liên tục phát triển ở Rainstorm Film, một cách thích thú.