The Blog

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình Tuyển Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ (2D compositor)- Biên Tập (video editor)

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ - Biên Tập

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ – Biên Tập

Rainstorm Film là công ty làm phim quảng cáo 3D và hoạt hình tại thành phố Hồ Chí Minh, với quá trình trãi nghiệm vững bền trong phát triển tư vấn phim quảng cáo giới thiệu dự án bất động sản, thiết kế diễn họa hình ảnh 3D kiến trúc và sản xuất làm phim quảng cáo hoạt hình 3D.

Các dự án tham khảo công ty đã tư vấn hiện thực:

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo 3D và Hoạt Hình tuyển dụng nhân viên giàn dựng hậu kỳ (2D compositor) và biên tập (video editor)

Yêu Cầu Chung Nhân Viên Giàn Dựng Hậu Kỳ – Biên Tập:

  • Có khiếu thẩm mỹ, thích nhiếp ảnh, videography
  • Sử dụng tốt các phần mềm giàn dựng hậu kỳ và biên tập Photoshop, After Effect, Premiere
  • Am hiểu và biết cách sử dụng các công cụ 2D tracking như Mocha hoặc 3D tracking như PFTrack, Equalizer
  • Hiểu biết về cơ chế làm việc của các quá trình làm phim quảng cáo từ offline tới online
  • Hiểu biết cơ bản về cân bằng sáng chỉnh màu video và các thao tác chỉnh màu cùng công cụ chỉnh màu tương ứng
  • Thành thạo kỹ năng thao tác kỹ thuật và khả năng thiết kế tương ứng công việc đang được tuyển dụng
  • Có kinh nghiệm thao tác Roto và tách đối tượng khỏi phông nền xanh với nhiều loại phần mềm công cụ như KeyLight, Primatte, Nuke
  • Công việc bao gồm có animation, live action

Chấp nhận đào tạo, Rainstorm Film là công ty quan trọng vấn đề có đạo đức và niềm nỗ lực trong công việc, công ty sẵn sàng bố trí và hỗ trợ đẩy mạnh tinh thần làm việc

Làm việc toàn thời gian

Lương – ngoài lương cứng có Cộng Thêm thưởng theo dự án và chi phí “lăn xã” phim trường

  • Thương Lượng
  • 6tr ~ 8tr (nữ 9tr)

Các chính sách lợi ích làm việc ở doanh nghiêp và nghĩ phép hoặc ăn chơi đều có dư dã, tìm hiểu thêm khi phỏng vấn.

Ứng cử viên gửi email có portfolio về info@vubao.com.vn ghi rõ tiêu đề thư là “Ứng Cử nhân viên giàn dựng hậu kỳ (2D compositor) và biên tập (video editor)”

Tìm hiểu thêm về công ty Rainstorm Film: www.rainstormfilm.com