The Blog

Hiệu Quả Của Làm Phim Quảng Cáo Trong Xây Dựng Thương Hiệu

làm phim quảng cáo hiệu quả xây dựng thương hiệu

Ý nghĩa của hình ảnh: Tổng thể vĩ đại hơn nhiều tổ hợp đơn lẽ

Dùng phim quảng cáo để xây dựng thương hiệu thật sự là một cách làm rất hiệu quả. Nó gần gũi với thực tế, tạo nên sự tương tác với khách hàng, giúp kết nối họ với văn hóa của doanh nghiệp, công ty bạn.
Nhưng, nếu bạn chỉ tập trung dồn lực vào việc xây dựng thương hiệu của công ty qua phim quảng cáo thôi, mà không có hành động đề quảng bá, phổ biến nó rộng rãi trên các kênh phù hợp thì chắc chắn rằng bạn đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt để đạt được hiệu quả cao. Bạn nên biết, nội dung làm phim quảng cáo hoàn toàn có thể sử dụng nhiều kênh truyền thông truyền thống và trực tuyến để làm đẩy mạnh, tạo sự thu hút trên các phương tiện như: mạng xã hội, trang công cụ tìm kiếm, email và các hoạt động quảng cáo không trực truyến. Chính việc tích hợp các phương tiện truyền thông này sẽ giúp thương hiệu doanh nghiệp, công ty bạn đầy mạnh sự phát triển, được cộng đồng quan tâm, biết đến nhiều hơn. Tổng hợp tất cả các thành phần này sẽ giúp bạn phản ánh được giá trị thật hoàn lại giá trị đầu tư (ROI= giá trị thu hồi vốn sau đầu tư).

Đo lường hiệu quả thành công

Có hai vân đề chính cần phải được cân nhắc khi đo lường hiệu quả thành công của công sức đầu tư vào những việc như làm phim quảng cáo (và cả các loại nội dung khác): Bạn đã có được các kênh thành phần và tổ hợp của các kênh này.

Về cách thức hoạt động ở mỗi kênh, bạn cần nắm rõ được mức độ hiệu quả của các khía cạnh trong hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu đang được thực hiện, ví dụ như phim quảng cáo. Giá trị của những phim quảng cáo này mang lại cho khách hàng là gi? Chúng có cần được cải thiện về nội dung để có thể xứng tầm với thương hiệu của bạn hay không? Chúng có kết nối được khách hàng với doanh nghiệp, công ty bạn không? Và quan trọng là, mức độ thu hút đối với khách hàng như thế nào? Tất nhiên, những điều này cũng nên được áp dụng đối với những kênh truyền thông khác như: truyền thông xã hội, tiếp thị qua email, công cụ tìm kiếm, và các hoạt động tiếp thị không qua Internet. Phân tích được cách thức đóng góp hiệu quả thành công của từng kênh này.

Về việc đánh giá tổ hợp các kênh truyền thông này cũng không kém phần quan trọng. Bạn cần phải có một cái nhìn tổng quan đến hiệu quả hoạt động của từng kênh riêng lẻ như: phim quảng cáo, mạng xã hội, email quảng cáo, công cụ tìm kiếm và các hoạt động không trực tuyến (báo chí, truyền hình, in ấn quảng cáo)… có ảnh hưởng gì đến toàn bộ việc kinh doanh của bạn không?. Đó là cách nhìn nhận tổng quan tổ hợp các kênh truyền thông để có thể phản ánh đúng nhất lợi tức đầu tư của doanh nghiệp, bên cạnh đó, nó mang lại tính thiết thực cao trong việc xây dựng thương hiệu và phát triển công đồng.

Tham khảo các dự án đã làm thành công mà Rainstorm Film thực hiện cho khách hàng : Xem Portfolio

Chỉ số KPIs đánh giá hiệu quả các kênh thành phần và tổ hợp của chúng

tích hợp nhiều phương tiện truyền thông
Tùy thuộc vào mục tiêu, dự án , sẽ có những chỉ số đánh giá hiệu quả khác nhau để giúp bạn có thể xác định được mức độ thành công của các hoạt động ở các kênh và sự tác động của chúng đến doanh nghiệp. Slide này sẽ đề xuất những chỉ số đánh giá hiệu quả cho cả hoạt động của khía cạnh riêng lẻ (phim quảng cáo) và tổng quan(phim quảng cáo, email, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm) của hệ thống tích hợp

Liên kết tới SLIDE: http://goo.gl/Kc9dTn

Bạn cũng cần lưu ý rằng, không chỉ riêng lẻ từng kênh như phim quảng cáo, email, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm hay các hoạt động tiếp thị không qua Internet hoạt động độc lập sẽ là lợi thế cho công ty, mà chính sự tổng hợp, gắn kết các kênh lại mới tạo nên sự hiệu quả cao cho mục tiêu cuối cùng. Và đó cũng chính là cách xây dựng công động cho thương hiệu doanh nghiệp của bạn.

Rainstorm Film tổng hợp.