The Blog

Rainstorm Film Có Thể Đảm Nhiệm Toàn Bộ Quy Trình Sản Xuất Phim Quảng Cáo 3D?

Đáp: Chào bạn! Nhận được câu hỏi của bạn Rainstorm  Film lập tức phản hồi ngay.

Đúng là những công ty thiết kế 3D như Rainstorm Film thì phần công việc thiên về 3D như: Modeling, Texturing, Lighting, Animation, Compositing là lợi thế.

Nhưng ở Rainstorm Film, khi xúc tiến phim quảng cáo 3D, chúng Tôi hoàn toàn đủ khả năng đảm nhiệm toàn bộ quá trình sản xuất nhờ đội ngũ biên tập nội dung và biên tập video chuyên nghiệp.

Vì vậy, Rainstorm Film Film sẽ giúp bạn từ việc lên ý tưởng, viết kịch bản đến biên tập hình ảnh, nhạc, lời bình thành một phim quảng cáo 3D hoàn chỉnh.  Và bạn chỉ cần nói với chúng Tôi: Bạn có hài lòng hay không mà thôi.

Rất vui được hợp tác với bạn!
Rainstorm Film luôn sẵn sàng hợp tác cùng anh (chị) trong dự án lần này.

Các dự án nổi bật của Rainstorm

Các dịch vụ của Rainstorm

Giới thiệu về Rainstorm

 

HOTLINE TƯ VẤN 

(84) 0908.505.505