The Blog

Thiết kế nhân vật đang phát triển phim hoạt hình của Rainstorm Film

Rainstorm Film đang phát triển phim hoạt hình, hiện đang trong giai đoạn khá sơ khai là thiết kế sau khi đã hơn 6 tháng phát triển kịch bản.

cartoon short animation - character develop

Nhân vật trong truyện ở thời kỳ đầu rất sơ khai

cartoon short animation - character develop

Một số thứ trong câu truyện được trích ra, tách bóc để làm rõ nhân vật, đặc trưng, tạo hình này đi kèm

cartoon short animation - character develop

Một số phát họa để tìm hiểu về “rough model sheet” cho nhân vật 

 

cartoon short animation - character develop

Gần đây nhất có nhân vật này, nhìn có vẻ như, team vẫn chưa hoàn toàn thật sự thích thú và cảm nhận được tối đa hoa sự yêu thương dành cho nhân vật, còn nhiều sóng gió và tranh cãi cần phải đặt ra hơn để có thể nhận được một nhân vật mà đó chính là sự duy nhất dành cho câu truyện đã được thiết kế, phải bảo toàn được tính Character Diamond trong thiết kế