The Blog

Website Development Recruitment : Rainstorm Film

Rainstorm Film is looking for a candidate interest in e-business website development to join our small team in Ho Chi Minh. Rainstorm Film is a small creative talent team based at Ho Chi Minh city in working on Website design & development, 3D design & 3D animation movie.

www.rainstormfilm.com

Web Development experience

Skill Required :

CSS/HTML

Javascript/JQuery

PHP

– A “can do” attitude with the love to research and try new technologies

– Ability to read and create documents/userguide in English

– Full time position

– Candidates should update us your past work/projects.

If you are interested in this position, please send your Resume to wakemeup@rainstormfilm.com

Liên Hệ : info@vubao.com.vn

Best,

———————–E—————————–

Công ty Rainstorm Film hiện đang tuyển vị trí Phát Triển Website. Rainstorm Film là công ty phát triển các dự án trong lĩnh vực sáng tạo & website, các sản phẩm thương mại điện tử, thể hiện hình ảnh 3D, phim hoạt hình 3D.

www.rainstormfilm.com

Tuyển Nhân Viên Phát Triển Web có kinh nghiệm :

CSS/HTML

Javascript/JQuery

PHP

– Có khả năng tự nghiên cứu và hoàn thiện bản thân với những kỹ thuật, công nghệ mới

– Có thể đọc tài liệu kỹ thuật Anh Ngữ lưu loát

– Thời gian làm việc : toàn thời gian

– Ứng cử viên cần phải cập nhật hồ sơ cá nhân (resume, cv) và đính kèm các sản phẩm hoặc liên kết tới sản phẩm đã thực hiện.

Nếu ứng cử viên quan tâm vị trí công ty Rainstorm Film đang tuyển dụng, vui lòng gửi hồ sơ về : info@vubao.com.vn

Chân thành,