The Blog

XỬ LÝ VẬT LIỆU

(Texturing)
Đây là công việc tạo ra hình ảnh bề mặt của mô hình 3D, theo các dạng thức vật liệu có trong thực tế. Bề mặt này được xử lý bao quanh bên ngoài các thành phần khối 3D đã được tạo hình nhằm tạo sự liên kết thật giữa các khối trong không gian 3D.Một mô hình viên gạch sẽ không thể nào trở thành mô hình 3D thực tế nếu không có những hình ảnh mô tảchất liệu được phủ bên trên bề mặt viên gạch.Công việc này là sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật xử lý hình ảnh và thao tác trên công cục 3D.Đây là 1 công việc rất công phu, chiếm khá nhiều thời gian và công sức để hoàn thiện.