The Blog

Kỹ Xảo Điện Ảnh Trong Phim Jurassic World

Kỹ Xảo Đặc Biệt Được Dùng Trong Phim Điện Ảnh Bom Tấn Của Hollywood Jurassic World

 

Văn bản dịch phụ đề mà Rainstorm Film đã thực hiện. Bản quyền nội dung video thuộc về đơn vị phát hành video và đơn vị thực hiện, Rainstorm Film chỉ chia sẻ nội dung phụ đề Việt Ngữ.

JURASSIC WORLD: Building the Apatosaurus – Legacy Effects

THẾ GIỚI KỶ JURA: Tạo hình Apatosaurus – Hiệu ứng Legacy

For Jurassic world, Legacy effects created a number of practical effects. Some works create to dovetail with digital works of ILM, and some of them were standalone pieces.

Đối với thế giới kỷ Jura, hiệu ứng Legacy tạo ra một số lượng các hiệu ứng thực tế. Một số tạo ra để khớp với công việc số của ILM (Industrial Light & Magics), và số khác là những mảnh tiêu chuẩn.

One of our favorites that we did which one straight of the shop to the screen was the dying of Apatosaurus.

Một trong những điều mà chúng tôi rất tâm đắc đó là đưa quá trình chết của Apatosaurus từ xưởng làm việc lên màn ảnh một cách chân thật.

The idea was to build the head and neck that would be animatronic and could react with two actresses and then ILM would be extended. We want to make you feel for this character and so that became more challenge.

Ý tưởng là tạo ra đầu và cổ khủng long có thể chuyển động và phản ứng với hai diễn viên, nhưng sau đó ILM đã mở rộng ra… Chúng tôi muốn bạn cảm nhận được nhân vật này, vì thế, mọi chuyện trở nên thách thức hơn.

We start out with the 3D design that is milled out of foam that milk piece then is cleaned up by sculptors and I mean clean up you get all of the edges and rough texture come from the milling and detailed it up.

Chúng tôi bắt đầu với thiết kế 3D để đúc ra mẫu mà các điêu khắc gia từng có thể được cắt gọtchi tiết; ý tôi cắt gọt nghĩa là bạn có thể tạo được các góc cạnh và bề mặt xù xì từ tượng và chi tiết hóa nó.

Because of taking it was a little bit further than did within the design.To me the best design is always vague design. It’s up to artistic interpretation. Like any kind of the reptile, I think about where does it move the most, is that going to be a very cleared skin to the tougher skin.

Thực hiện theo cách này sẽ cho kết quả vượt xa hơn khi bạn chỉ thiết kế 3D. Đối với tôi, thiết kế tốt nhất luôn cần không rõ rang. Nó phụ thuộc vào nghệ thuật thể hiện. Cũng như các loài bò sát khác, tôi nghĩ về nơi nó thường di chuyển tới, để biết được da nó sẽ mịn màng hay sần sùi hơn.

Steven Spielberg hasnow confirmed with Collin needs to be bigger.

Steven Spielberg vừa xác nhận với Collin là cần phải làm to hơn nữa.

The order came down that we wanted to go for the re-scale. We get 3D scanning involved,we scanned with the artist traditional sculpted and then that point.Once it’s in computer we can then go to the scale that’s needed.So instead of starting over, we were to save a lot of man hours.

Yêu cầu được phân tích và chúng tôi cần phải thay đổi tỉ lệ. Chúng tôi quét 3D tượng mẫu và những điểm liên quan. Khi nó ở trong máy tính, chúng tôi có thể thay đổi theo tỉ lệ cần thiết.Thay vì bắt đầu lại từ đầu, chúng tôi đã tiết kiệm rất nhiều thời gian làm việc.

Once that’s completed because it goes to the mold department.

Khi đó, nó được hoàn thành khi đưa đến xưởng tượng sáp.

You want to talk to the artist, won’t to talk to mechanics and start breaking it out which mean how am I going to split this sculpture up into workable mold pieces that we can use to create the creature.

Bạn muốn nói chuyện với họa sỹ, không muốn nói chuyện với công nhân cơ khí và bắt đầu không ngừng tự hỏi làm thế nào để chia tượng này thành các mảnh sáp nhỏ có thể kết hợp lại tạo thành một nhân vật.

The mold sculpture was by laminating andmultiple layers of fiberglass cloth with epoxy resin.

Tượng sáp được làm từ laminate và các đa lớp da từ sợi thủy tinh với nhựa epoxy.

When the mold is done we have two halves and now we have to court, so we take clay and we play that clay into the mold fiberglass inside of that clay, and what that does is create a void in between of those pieces of how thick the skin will be in those various areas is made of old fashion foam which has been around since the Wizard of Oz, you know different formulas but.

Khi khuôn mẫu được làm xong, chúng tôi có 2 nửa cần phải gắn lại, vì vậy chúng tôi lấy đất sét trét vào bên trong khuôn thủy tinh sáp, và bít lại khoảng trống giữa các mảnh tùy theo độ dày nào đó. Bề mặt da sẽ được xử lý tiếp dựa trên mô hình cũ nhưng theo cách tiếp cận khác nhưng…

It just work well.

Chắc chắn làm tốt.

Basically whipping air into the latex. The more air that we put into the foam latex the softer this and this was the animatronic skin. So we need a super soft foam in the face and for the neck we need something a little bit more durable . We inject from the bottom and the foam is gonna rise. We put little holes every couple feet so we can see where we are at as far as material goes, let that geo move in a big oven cook for about 12 hours overnight and the next morning we have a dinosaur.

Cơ bản nung chảynhựa. Chúng tôi hỗn hợp này ống và tạo lên bề mặt cần chuyển động, vì vậy chúng tôi cần những chất tạo hình siêu mềm nhưng phải bám vững trên mặt và cổ. Chúng tôi bơm từ dưới lên và lấp dần vào khuôn. Chúng tôi vá lại những lỗ hở thông khí có thể thấy khi bơm vật liệu vào, sau đó đưa toàn khối vào một lò hơi lớn nung qua đêm trong vòng 12 tiếng, và thu hoạch 1 con khủng long vào sáng hôm sau.

While all of the artistic work is being done, inside the team are building the mechanics.

Khi tất cả công việc họa sỹ được thực hiện, đội sẽ tạo máy móc cơ khí bên trong.

In this particular build we can actually went back to the early days and we did the first transit part. We went with those cable systems instead of hydraulics and had the counterweight with spring. Inside we use the series of what we called reversed parallelogram. In each stage we move up or side to side you know of course that long neck it allowed for gradual move.

Bên trong khối đặc biệt này, chúng tôi thật sự quay ngược lại những ngày đầu tiên, khi đó chúng tôi đã thực hiện phần chuyển động này từ lúc đầu. Chúng tôi làm việc với các hệ thống dây cáp thay vì thủy lực học và lò xo động lực học. Bên trong sử dụng hàng loạt những hệ thống điều khiển song song. Tại mỗi công đoạn, chúng tôi đưa lên hoặc đưa sang hai bên theo chiều dài cổ cho phép di chuyển từ từ.

We recreated it with the core of the neck sculpture and foam, cleaned out the center of it so that the mechanics could be within that, then we covered that portion in spandex so that we slide on latex skin.

Chúng tôi tạo lại nó với lõi của cổ và khuôn sáp, dọn sạch trung tâm của nó để đưa máy móc vào. Sau đó chúng tôi bọc lại phần lõi thể trượt trên lớp da nhựa.

With the head, as all creatures we build, we try it as closed as we can with our limitation of how many servos and motors we can fit inside it.

Với cái đầu, cũng như tất cả đặc tính chúng tôi dựng nên, chúng tôi cố gắng càng gói gọn càng tốt giới hạn số lượng hệ thống phụ và mô tơ có thể để vừa bên trong.

And I’ve asked for this thing to do. The world, you know, all kinds of muscles moving throwing everything that we have. We’re getting blinks and eye movement and snorts actually blow air.

Và tôi vừa đề nghị làm điều này. Thế giới, như bạn biết, tất cả các loại cơ di chuyển thông qua mọi thứ chúng ta có. Chúng tôi thực hiệnđộng tác nháy mắt, liếc mắt và khịt khịt thổi bay không khí thật sự.

In a series of bladder is going for the throat to replicate kind of swallowing mechanism. Subtle but it’s effective.

Một loạt bong bóng khí đi vào từ cuống họng để lặp lại cơ chế nuốt / thở của cổ họng. Tinh tế nhưng hiệu quả!

Everything that you can possibly weed into this creature give it that emotional feeling and make it act, make it perform to become a character not just an animatronic thing, you know, to really breath the life into it.

Mọi thứ mà bạn làm đều nhằm tạo ra một cảm giác thật, biến mô hình khủng long thành một nhân vật chứ không phải một thứ gì đó hoạt hình, đưa vào nó hơi thở của cuộc sống.

I think they wanted human quality in the eyes so you can associate easier and so I try to get as much depth to it as I could. One little striation of the time units big it’s a 3 inches diameter eyeball and when cameras tied on it, I want to see as much depth and detail as good.

Tôi nghĩ họ muốn con mắt có hồn để có thể dễ dàng kết nối với khán giả vì vậy tôi cố gắng tạo chiều sâu hết mức có thể. Một vết sọc nhỏ vẽ trên tròng mắt đường kính 3 inches và khi máy quay khép cận góc vào nó, tôi muốn thấy nó có thể sâu và chi tiết nhiều như thế nào.

When we paint foam latex, we paint with a rubber cementbased thank to get some really realistic effects by all these different layers going on top of each other. We used a lot of the rhinoceros and elephant reference because it could be have results that it’s a big fleshy animalwrinkles under similar.

Khi chúng tôi vẽ lên mẫu, chúng tôi sử dụng xi măng cao su để tạo ra những hiệu ứng siêu thực bằng tất cả các lớp khác nhau chồng lên nhau. Chúng tôi tham khảo nhiều những con tê giác và voi vì nó có thịt và những nếp nhăn gần tương tự.

We start mapping in bigger areas using automotive spray guns. Once we get into the fine detail work, we go to the air brushes and those go awayeventually and it’s in the brushes and then those going to find brushes andit’s little dots and little kind of cracks.That artist balance and reflectoff each other as the paint job happens it keeps the detail to alive andactive

Chúng tôi bắt đầu ánh xạ sang những vùng lớn hơn sử dụng súng phun tự động. Khi chúng tôi đi vào chi tiết, chúng tôi dùng cọ vẽ tới lui và cuối cùng là vẽ những chấm nhỏ hay những vết nứt chi li. Họa sỹ tự cân đối và tạo phản chiếu để tạo ra các chi tiết sống động và linh hoạt hơn.

That team myself and the artist and the mechanics come together andstart rehearsing and practicing figuring out what would this thing be doing.It’s thing we could do it.

Đội ngũ, tôi, họa sỹ và thợ máy cùng đến và bắt đầu diễn thử và tập hình dung mô hình này sẽ làm được gì. Đó là điều chúng tôi có thể làm.

We always just analogy like a band playing everybody’s playing a differentinstrument but all sounds like one for some musicthat’s essentially what we have to do is puppeteers you have to have some threadthat goes through everybody that keeps it all together.

Chúng tôi tựa như một ban nhạc mà mỗi người chơi một nhạc cụ khác nhau, nhưng tất cả âm thanh tạo thành bài nhạc; cũng như chúng tôi là những người điều khiển con rối, mỗi người điều khiển một sợi dây để giữ nó hoạt động thành một.

 

We shot a rehearsal which we shared with the producers and the director and Ithink it became reassuring to them how emotional the scene could be.

Chúng tôi quay một đoạn để chia sẻ với nhà sản xuất và đạo diễn, và tôi nghĩ nó làm vững tâm thêm cho họ với cách một cảnh cảm xúc có thể có.

 

We had to be able to react to any kind of emotion or any kind of thing thedirector asked forwe have two actors that were holding.It was really nice to see they were excitedto touch see feel.

Chúng tôi sẽ phải phản ứng lại bất cứ xúc cảm nào hay bất kỳ điều gì mà đạo diễn yêu cầu hai diễn viên đụng vào. Thật dễ thương để thấy họ thấy thú vị khi sờ vào khủng long.

 

I mean it would actually move their arms move theirbodies. There’s some chemistry that happens you know between the actors inthe peaceit just starts to naturally gel. I have to sayColin Trevorrow our director really fought to have animatronic dinosaurs thepart of this this film.

Ý tôi là nó thật sự di chuyển cánh tay và cơ thể. Có một vài phản ứng xảy ra giữa diễn viên và những mảnh ghép một cách tự nhiên. Tôi phải nói với Colin Trevorrow, đạo diễn,bạn thật sự phải chiến đấu với khủng long hoạt hình trong gần như cả phim.

 

It’s a warm feeling I have for these movieswe have a long history with them from the Stan Winston studioand then we’re carrying on all about here at lycée and we have a fantasticteam of artisans to be involved again in the Jurassic movies quite a moment.

Đó là một cảm giác ấm áp tôi dành cho những phim như thế này. Chúng tôi có quá trình lâu dài với chúng từ studio Stan Winston và sau đó mang tất cả đến đây và chúng tôi là một đội lập dị.