All posts tagged motion graphics

Tuyển Dụng : Motion Designer (After Effect)

Công ty Rainstorm Film đang có nhu cầu tuyển dụng Motion Designer (motion graphics, AE designer, biên tập viên truyền hình).

Yêu cầu kinh nghiệm kỹ năng và khả năng : – Thiết kế đồ họa – Sử dụng tốt Illustrator, Photoshop – Sử dụng After Effect – Biết sử dụng Adobe Premiere

Nội dung công việc : – Thực hiện các đoạn : logo animation, title animation, lower third cho các đoạn phim mà Rainstorm thực hiện – Thực hiện thiết kế Style frame sau khi có Storyboard – Biên tập và giàn dựng theo chỉ đạo các đoạn render 3D thành phim – Thực hiện các đoạn phim Doanh Nghiệp theo chỉ đạo – Sử dụng kỹ năng và khả năng vào các công việc liên quan cho Rainstorm

Thời gian : toàn thời gian Lương : Thương Lượng tại thời điểm phỏng vấn

Nhờ các bạn nộp đơn vui lòng gửi portfolio về info@vubao.com.vn (Demo reel nên là Youtube, Vimeo sẽ tốt hơn)

Công ty Rainstorm Film…