The Blog

Rainstorm Film Có Nhận Làm Phim Quảng Cáo 3D Cho Khách Hàng Miền Bắc?

Đáp: Nhận được câu hỏi của bạn, chúng Tôi rất phấn khởi vì được các marketer trong lĩnh vực bất động sản ngoài Bắc quan tâm.
Rainstorm Film hoạt động trong ngành sản xuất TVC quảng cáo được một thời gian rồi và may mắn được hợp tác thực hiên một số dự án ngoài Bắc, tiêu biểu là Dự án Sân Golf Long Biên- Hà Nội.

Bạn có thể xem sản phẩm làm phim quảng cáo Dự án Sân Golf Long Biên – Hà Nội ở đây:

Trong quá trình hợp tác, khách hàng miền Bắc cho Rainstorm Film những trải nghiệm rất thú vị và đáng quý. Vì vậy, chúng Tôi sẵn sàng đồng hành cùng Công ty bạn trong dự án này.
Rainstorm Film chân thành cảm ơn!

Các dự án nổi bật của Rainstorm

Các dịch vụ của Rainstorm

Giới thiệu về Rainstorm

 

HOTLINE TƯ VẤN 

(84) 0908.505.505